Makelaars kunnen een belangrijke rol spelen bij verduurzaming koopsector

In 2050 zullen 4,3 miljoen koopwoningen verduurzaamd moeten zijn. Het is duidelijk dat dit een enorme opgave wordt. Tijdens een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer over verduurzaming van de koopsector pleitte NVM voorzitter Ger Jaarsma voor een realistische aanpak: niet alle woningen hoeven uiteindelijk nul-op-de-meter te worden en voor deel van de verouderde woningvoorraad zal men ook onder ogen moeten zien dat sloop-nieuwbouw efficiënter is dan vergaande verduurzaming.

Volgens de NVM zou het aankoopmoment beter benut moeten worden om (ook) investeringen te doen in de verduurzaming van woningen. De makelaar kan hierbij een belangrijke rol spelen en de verwachting is dan ook dat de rol van de makelaar zich in de toekomst meer zal gaan verbreden van ‘dealmaker’ naar vastgoedadviseur.

De rol van de overheid zou volgens de NVM vooral moeten bestaan uit het voeren van een consistent beleid, waarmee de koper verleid wordt om in verduurzaming te investeren. Bijvoorbeeld door korting te geven op de overdrachtsbelasting of met andere financiële arrangementen die zorgen voor een positieve businesscase, die aansluit bij de investeringshorizon van de woningeigenaar.

Net als veel andere partijen aan tafel pleitte de NVM voor meer landelijke regie en een wijkgerichte aanpak om versnippering van lokale initiatieven te voorkomen. Volgens diverse deskundigen zou de eerste focus daarbij moeten liggen op de naoorlogse wijken, waar veel seriematig gebouwde woningen staan. Vooral met isolatie kan op de korte termijn veel winst behaald worden.

Ook worden hoge verwachtingen uitgesproken over het instrument ‘objectgebonden financiering’, waarbij de lening gekoppeld wordt aan de woning in plaats van de eigenaar. De gedachte is dat hierdoor een langere investeringshorizon mogelijk wordt gemaakt, maar hiervoor zijn nog wel de nodige (juridische) obstakels te overwinnen.

De position paper van de NVM kunt u hier vinden Positionpaper. (pdf)